Gruvdriften sker till stor del med maskiner och är delvis automatiserad. Biprodukter från gruvdriften är framför allt vatten från gruvorna samt sidoberg, som kan användas vid markbyggnad. Råmaterialet från gruvorna används också inom miljösparande teknik.

Gruvor, liksom andra arbetsplatser inom markbyggnad, är riskutsatta arbetsplatser. Arbetssäkerheten är därför en viktig del av gruvdriften. Att vara miljövänlig handlar om att beakta metoder för att minska och eliminera de skadliga effekterna på miljön redan vid planeringen av tjänster och det praktiska utförandet.

Våra tjänster för gruvor:

  •    Bortschaktning av jord i dagbrott
  •    Rivningsarbete på själva produktionsanläggningen
  •    Bortkörning av sidoberg till separat upplag
  •    Transport av malm till produktionsanläggningen
  •    Transport från fabriken till hamnen eller till en annan destination
  •    Grundarbete för byggnader
  •    Dammar
  •    Pumpning av vatten

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetssäkerheten och fäster särskild uppmärksamhet på säkra arbetsmetoder i alla skeden av gruvdriften. Verksamhetens miljövänlighet syns i våra val: vi använder bränsle med låg svavelhalt och återvinner ackumulatorer, spillolja och däck. Vi vill hedra den lappländska naturen och dess värdefulla rötter.