Ett pålitligt familjeföretag

Maanrakennus Alamäki Oy är ett familjeföretag som grundades 1962 och som specialiserat sig på fabrikstjänster och infrastrukturbyggnad. Företaget har 80 erfarna och kunniga anställda. Som ett bevis på våra kunskaper och verksamhetens kvalitet har vi beviljats certifikaten ISO 9001 och OHSAS 18001 samt Rakentamisen Laatu RALA ry:s kompetensintyg.

Historik

I början av 1960-talet köpte Pentti Alamäki en väghyvel av sin förra arbetsgivare och grundade företaget Tmi. Tornion Kone år 1962. I början av 1970-talet bytte företaget namn till Maansiirtoliike Pentti Alamäki. Fram till 1984 var företaget ett renodlat schaktningsföretag, varefter det utvidgade sitt verksamhetsområde till att även omfatta markentreprenader, industritjänster, bortfräsning av oljegrus och röjning av sly. Företaget utförde olika vägarbeten från Utsjoki till Hangö, deltog i Kostamus-projektet 1974–1985 och arbetade för svenska Vägverket på 1980-talet. 1984 tecknade företaget sitt första avtal med Outokumpu Oy om tömning av kromtåg. I samband med ett generationsskifte 1993 bytte företaget namn till Maanrakennus Alamäki Oy.

Idag erbjuder företaget fabrikstjänster som t.ex. förflyttning av återvinningsstål och stålrullar samt förflyttning av ljusbågsugnar, AOD och skänkar. Industritjänsterna skräddarsys efter kundens önskemål och funktionerna utvecklas i samarbete med beställarna. Byggföretag och andra industrianläggningar anlitar också företaget. Företaget samarbetar med ca 40 olika beställare. Traditionella markbyggnadsarbeten har fortfarande en central roll i konglomeratet.

Bolagets kontor ligger idag i på Färimäenkatu 4 i Torppi industriområde i Torneå, dit man flyttade våren 2007. Samtidigt började företaget även hyra ut fastigheter. Förutom egna lokaler har företaget Itella och A-Katsastus som hyresgäster i fastigheten. Fastighetsuthyrningsverksamheten utökades våren 2011 då en helt ny fastighet stod klar och Ahlsell Oy flyttade in som hyresgäst. Företaget genomgår för närvarande ett generationsskifte, där man överför ansvaret för familjeföretaget till den yngre generationen.