Kaivostoiminta on yleensä pitkälle koneistettua ja osin automatisoitua. Kaivostoiminnan sivutuotteina ovat etupäässä kaivosten vedet sekä sivukivi, mikä voidaan hyödyntää maanrakennuksessa. Kaivosten raaka-aineita käytetään myös ympäristöä säästävän teknologian tarpeisiin.

Kaivokset, kuten muutkin maanrakennusalan työpaikat, ovat riskialttiita työpaikkoja. Työturvallisuudesta huolehtiminen on siksi olennainen osa kaivostoimintaa. Ympäristöystävällisyyttä on ottaa jo palveluiden ja käytäntöjen suunnitteluvaiheessa huomioon keinot, joilla ympäristölle haitallisia vaikutuksia vähennetään ja eliminoidaan.

Palveluitamme kaivoksille:

  • Maanpoistot avolouhoksella
  • Purkutyöt itse tuotantolaitoksissa
  • Sivukivenajo sivukivikasaan
  • Malminajo tuotantoon
  • Kuljetukset tehtaalta satamaan tai muuhun määräpaikkaan
  • Rakennusten pohjatyöt
  • Padot
  • Veden pumppaukset

Työturvallisuuden eteen teemme jatkuvaa työtä kiinnittämällä erityisesti huomiota turvallisiin työskentelytapoihin kaikissa kaivostoiminnan vaiheissa. Ympäristöystävällisyys toiminnassamme näkyy valinnoissamme: käytämme vähärikkisiä polttoaineita ja kierrätämme akut, jäteöljyt ja renkaat uusiokäyttöön. Tahdomme kunnioittaa lapin luontoa ja arvokasta perintöä.